UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: poniedziałek, 26.02.2024
Imieniny: Aleksandra, Mirosława

Pogoda

Kalendarium

Kalendarz Burmistrza Nidzicy
«Poprzedniluty 2024Następny»
PON WT ŚRO CZW PT SOB ND
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd
 • -

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów

Burmistrz Nidzicy zaprasza do składania wniosków o przyznanie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2017 roku. Termin składania wniosków mija 15 marca.

 

Nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, które spełniają łącznie poniższe warunki: stale zamieszkują na terenie gminy Nidzica, zrzeszeni są w klubie sportowym lub są członkami stowarzyszenia działającego w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy Nidzica lub są uczniami gminnych placówek oświatowych, osiągają wysokie wyniki sportowe.

Nagrody lub wyróżnienia dla trenerów i działaczy mogą być przyznawane osobom fizycznym, które spełniają łącznie poniższe warunki: stale zamieszkują na terenie Gminy Nidzica, zrzeszeni są w klubie sportowym lub są członkami stowarzyszenia działającego w zakresie kultury fizycznej na terenie Gminy Nidzica, wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz Gminy Nidzica, uwzględniając całokształt pracy szkoleniowej, menadżerskiej, działalność wychowawczą i popularyzację dyscypliny sportowej.

Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, który w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1) brał udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich,
2) brał udział w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
3) brał udział w mistrzostwach świata w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich,
4) zajął I-X miejsce na mistrzostwach Świata seniorów w dyscyplinach nieolimpijskich,
5) zajął I-X miejsce na mistrzostwach Świata młodzieżowców lub juniorów w dyscyplinach objętych systemem sportu młodzieżowego, oraz konkurencjach nieolimpijskich,
6) zajął I-X miejsce w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich oraz konkurencjach nieolimpijskich,
7) brał udział w mistrzostwach Europy w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich,
8) zajął I-X miejsce w mistrzostwach Europy w dyscyplinach nieolimpijskich,
9) zajął I-X miejsce w mistrzostwach Europy młodzieżowców i juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego,
10) zajął I-X miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
11) zajął I-X miejsce w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach i konkurencjach nieolimpijskich,
12) zajął I-X miejsce w mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich,
13) zajął I-X  miejsce w mistrzostwach Polski młodzieżowców i juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego oraz konkurencjach nieolimpijskich,
14) reprezentował zespół w rozgrywkach ligowych szczebla wojewódzkiego centralnego lub pucharze Polski,
15) zajął I-X miejsce w mistrzostwach województwa seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
16) zajął I-X  miejsce w mistrzostwach województwa młodzieżowców i juniorów w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego oraz konkurencjach nieolimpijskich.


Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej może być przyznawana trenerowi oraz innej osobie, wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju sportu w Gminie Nidzica za:
propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Nidzica, upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego, aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno – szkoleniowych, aktywną działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej, aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie kultury fizycznej w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno-szkoleniowych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Nidzica oraz zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.


Nagrody lub wyróżnienia są przyznawane z inicjatywy Burmistrza Nidzicy lub na wniosek:
- zarządów klubów sportowych,
- komisji rady miejskiej właściwej ds. kultury fizycznej,
- Społecznej Rady Sportu,
- jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik do regulaminu.

W roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie dla danego zawodnika, trenera lub działacza.

Wysokość środków przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe będzie określona corocznie w budżecie Gminy Nidzica i uzależniona będzie od możliwości budżetowych Gminy Nidzica.

Wniosek składa się nie później niż do 15 marca, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pok. nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wyniki sportowe w 2017 roku”.

Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe, nie jest równoznaczne z ich przyznaniem.

Decyzję w sprawie przyznania nagrody oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Nidzicy, po zapoznaniu się z opinią Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagrody.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych  w złożonym wniosku o przyznanie  nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Nidzicy wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie,
2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4,
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.


Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia Gminy Nidzica za osiągnięte wyniki sportowe oraz termin ich przyznania podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, www.mosirnidzica.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Nidzicy www.nidzica.pl.

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
fggfssgg