UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: sobota, 15.06.2019
Imieniny: Jolanty, Wita

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

INFORMACJA BURMISTRZA NIDZICY NA TEMAT WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wszystkie osoby, które planują w 2019 r. zmienić sposób ogrzewania nieruchomości mieszkalnej przy wsparciu Gminy Nidzica informuję, że trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nidzica na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie gminy Nidzica.

 


Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji proszę o zapoznanie się z treścią uchwały nr XLVI/645/2017 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nidzica na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznym, planowane do realizacji na terenie gminy Nidzica (Dz. U. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 8 stycznia 2018 r. poz. 194).

Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nidzica można składać do 31 marca 2019 r.
Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nidzica na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie gminy Nidzica oraz wniosek o udzielnie dotacji dostępne są:
• w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, pokój nr 31 w poniedziałki w godzinach 8.00- 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30- 15.30;
• na stronie internetowej www.nidzica.pl w zakładce "Wymiana źródeł ciepła".
Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 1 w poniedziałki w godzinach 800- 1600 i od wtorku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.
Dotacja wypłacana będzie w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Nidzica na 2019 rok, przeznaczonych na ten cel.

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
mieszkanie plus