UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: piątek, 18.10.2019
Imieniny: Łukasza, Juliana

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Schronienie dla kotów

W Gminie Nidzica zarejestrowanych jest 38 opiekunów, którzy sprawują opiekę nad przeszło 220 wolno bytującymi kotami. Dotychczas pomoc ograniczała się do wydawania karmy, którą Gmina zakupywała i nieodpłatnie przekazywała opiekunom.

 Coraz częściej jednak pojawiały się pytania o możliwość sfinansowania zakupu schronień dla tych zwierząt. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w grudniu ubiegłego roku, Gmina Nidzica zakupiła pięć domków dla kotów. Do wszystkich opiekunów została rozesłana informacja o ich zakupie oraz o możliwości otrzymania w nieodpłatne użytkowanie. Zgłosiły się osoby, które zaakceptowały naszą ofertę i na początku bieżącego roku domki zostały rozdysponowane.

Corocznie przygotowywany jest program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, i to w tym programie przewidziane są takie działania jak dokarmianie wolno bytujących kotów. Obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami nakłada na Gminę ustawa o ochronie zwierząt. Koty traktowane są jako stały element ekosystemu miejskiego, stanowią dobro ogólnonarodowe w związku z czym powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Powrót

Stopka strony

baner toplayer
asgvasgdgasd