UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: czwartek, 19.09.2019
Imieniny: Januarego, Konstancji

Pogoda

Banery

  • NOK
  • ZOOiS
  • Biblioteka
  • Baner
  • hala
  • Baner
  • Baner
  • Nida
  • wioska
  • lgd

Burmistrz Nidzicy przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1250 ze zm.): „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Deklarację można pobrać ze strony www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl, zakładka Informacje ogólne, Nowy system gospodarki odpadami i przesłać bezpośrednio do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, ul. Osiedleńcza 3A, 13-200 Działdowo lub złożyć w Wydziale GMKiR Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, pok. 31.

Stopka strony

baner toplayer
Czyste powietrze