UM Nidzica

cittaslowpolska.pl

Imieniny

Dziś jest: piątek, 19.01.2018
Imieniny: Henryka, Mariusza

Pogoda

Banery

 • NOK
 • ZOOiS
 • Biblioteka
 • Baner
 • hala
 • Baner
 • Baner
 • Nida
 • wioska
 • lgd

Informacja Burmistrza Nidzicy

dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania

na usuwanie azbestu z terenu gminy Nidzica w roku 2017

 

 

Z uwagi na planowane wystąpienie Gminy Nidzica do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu, tworzona jest lista podmiotów, które zostaną ujęte we wniosku. W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem w 2017 roku wsparcia finansowego w zakresie unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest powinny złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy przy Placu Wolności 1, w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1, w terminie do 28 lutego 2017 roku.

Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości do 85% poniesionych kosztów. O dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

Udzielenie pomocy na zdjęcie oraz/lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest stanowi pomoc de minimis, w myśl Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.)

W przypadku ograniczonej wysokości przyznanych środków finansowych na realizacje w/w zadania o kolejności dofinansowania będzie decydowała data złożenia kompletnego wniosku. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Nidzica dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dofinansowanie nie obejmuje kosztu zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w/w zadań można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, pokój nr 49 lub telefonicznie pod numer (89) 625 07 64.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nidzicy, pokój nr 49 lub ze strony internetowej www.nidzica.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

 

 

 

 • autor: Burmistrz Nidzicy, Jacek Kosmala

Stopka strony

baner toplayer
sg